Tvorba rezerv
Tvorba rezerv

Tvorba rezerv

Termínované vklady a spořící účty

Termínované vklady a spořící účty

Termínovaný vklad je vhodný pro uložení úspor, které nepotřebujete mít okamžitě k dispozici a má vyšší zhodnocení, než spořící účty. Na rozdíl od spořících účtů jsou peníze na termínovaných vkladech vázané delší dobu. Při předčasném vyzvednutí úspor z termínovaného vkladu se platí sankční poplatky, proto je dobré volné prostředky rozdělit mezi oba tyto produkty.

Stavební spoření

Stavební spoření

Zhodnocení u stavebního spoření převyšuje úročení spořících účtů, ovšem s výrazně nižší likviditou. Toto může vyvážit státní podpora, která je ke stavebnímu spoření stále poskytována. Využití stavebního spoření se doporučuje spíše pro konzervativní spoření, a pro ty, kteří nebudou vložené prostředky potřebovat minimálně 6 let. Dále pak pro ty kteří vědí, že chtějí využít následné úvěrové produkty. Jedná se o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění

Je to spoření na penzi, které podporuje stát, a to formou státního příspěvku. Smyslem penzijního spoření je umístění Vašich příspěvků, příspěvků zaměstnavatele a státu do fondů, které obhospodařuje penzijní společnost. Je vhodné pro dlouhodobé uložení zdrojů. 

Hlavní výhody: 

  • výši příspěvku můžete kdykoliv měnit
  • žádné poplatky navíc
  • můžete uplatnit slevu na dani
  • ročně můžete získat státní příspěvek až 2760,- Kč (při vlastním vkladu 1000,-)
Podílové fondy a dluhopisy

Podílové fondy a dluhopisy

Podílový fond je nástrojem kolektivního investování. Představme si, že máte volné finanční prostředky a chcete, aby se průběžně zhodnocovaly. Nemáte však předchozí zkušenosti ani čas, proto můžete investovat do podílových fondů. 

Nákupem dluhopisu se v podstatě stáváte věřitelem podniku nebo státu, který dluhopis vydal. Vydavatel se zavazuje vyplácet ve stanovených termínech dohodnutý úrok, a na konci splatnosti vrátit investorovi vloženou částku. V případě, že podnik neuspěje a vyhlásí bankrot , máte vyšší šanci získat své peníze zpět než akcionáři.